Welkom

Waarom kan ik het niet?

Ik kom er niet meer uit!

Ik voel me zo alleen, wat doe ik toch steeds fout?

Bestaat er theoretische uitleg en duiding van alle aardse wantoestanden en hoe daar uit te komen?

Wat is de bron van alle ongeluk zoals pijn, verdriet, ruzie, verslaving, lichamelijke en psychische ziekte?

Hoe sla ik een brug van mijn ongeluk naar  mijn geluk, van mijn menselijkheid naar mijn goddelijkheid, van mijn lijden naar mijn leiden, van mijn hel naar de hemel? 

De wond.

Ik voel een zeurende pijn, een onvervuld verlangen en wat ik ook doe mijn wond lijkt niet te troosten.

Ik heb het gezocht in rijkdom, succes, therapie, in een relatie, in verdoving en in een geloof. Ik kon kwaad worden, me terug trekken, de ander of mezelf de schuld geven, m’n kop in het zand steken, er boven gaan hangen of in de slachtofferrol gaan. Ik deed alles om de wond niet te hoeven voelen (ik slikte zelfs pillen) maar het hielp telkens maar even, de wond bleef.

Wie zijn wij en wat doen we?

Marijke Vonk (1954) en Peter Willems (1953) zijn ruim 40 jaar samen en hebben twee volwassen zonen.

Marijke is medium en kan zich afstemmen op hoge velden van bewustzijn. Zij channelt  de geestelijke informatie van een groep die zich Wij Die U Zijn noemt.

Peter heeft ervaring opgedaan over de spirituele betekenis van de menselijke lijdensweg.

Inmiddels zijn er twee gechannelde boeken verschenen. Het Elfde Licht en Parels in de Hel. De boeken zijn schokkend omdat het alle ideeën over hoe het leven in elkaar steekt op zijn kop zet. We worden uitgenodigd om te bewegen van schijnbare verdeling naar heling, naar een geheeld geheel.

Beide boeken maken duidelijk waarom velen ondanks alle pogingen nog steeds diepe, terugkerende en onverklaarbare pijn ervaren, ‘zielepijn’ genoemd. Deze pijn is van ons allemaal en daarom in je eentje niet te dragen, laat staan te genezen waardoor we gevangen blijven in duale gedachtengangen van ik en jij, goed en fout, menselijk en goddelijk. Alleen samen zijn we in staat om deze velden waarin de dualiteit nog is, te betreden en dan het wonder te ervaren dat elke schijnbare tegenstelling haast als vanzelf wordt opgeheven: de wond wordt het wonder.

Channeling 

“Mijn geliefden.

De stroom der dingen.
De stroom der dingen die zo vaak en zo veel en zo almachtig en zo onmachtig wenst te stromen tot in alle spelonken van Gods koninkrijk, tot in alle spelonken van het koninkrijk van mens-zijn, onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Als u het één niet wenst te ervaren, zult u nooit het ander kunnen ervaren.
De wens van u allen is om  uw goddelijkheid te ervaren. De wens van ons allen is dat u uw menselijkheid wenst te ervaren. Het één kan niet zonder het ander.

Als er geen alleen is, is er nooit een al-een. Als er geen oorlog is, is er geen vrede. Als er geen woede is, is er geen stilte. Als er geen onmacht is, is er geen almacht. Als er geen mens is mijn geliefden, zal er nooit een God zijn. Als er geen mensbeleving is, zal er nooit een Godbeleving zijn. Daar waar dit spel op aarde om is begonnen.

Wij wensen u daarom ter harte te nemen van ganser harte, het volgende ervaren toe: het totaal durven ervaren van mens-zijn, het totaal durven ervaren van God-zijn, daar waar Het Elfde Licht voor staat.

Wij danken u voor uw onmenselijke, menselijke aandacht om de volgende pagina’s tot u te nemen en zo uiteindelijk volledig aanwezig te kunnen gaan zijn in mens, in God, God in God.
Tezamen één in diepe een-zaam-heid.