Persoonlijk versus collectief

“Persoonlijke boodschappen zijn in dit stadium van bezielen in wezen niet meer nodig omdat niets meer persoonlijk is maar wel persoonlijk lijkt.
De boodschappen die gegeven zouden kunnen worden vanuit Wij Die U Zijn, zijn daarom ook eigenlijk nooit persoonlijk omdat u als collectieve mensheid in wezen tot één ding behoort, tot één punt van nu bent.

Het ding of het punt waar u nu voor staat, is in wezen een punt van gezamenlijk omdat ieder persoonlijk in wezen voor hetzelfde staat: het niet durven en kunnen betreden van het God-zijn zonder mens-zijn. Dat is in wezen als individu Gods onmogelijk.

De persoonlijke boodschappen die u zou kunnen geven, zijn in wezen de boodschappen van de gezamenlijkheid omdat in wezen ieder mens, waar die ook staat of hoe het ook lijkt, in wezen op hetzelfde punt staat.
Persoonlijke boodschappen zijn derhalve niet meer persoonlijk omdat als u in een groter geheel kijkt, in wezen ieder mens aan dezelfde angst lijdt namelijk om binnen de goddelijkheid te zijn en ook binnen het menselijke deel te zijn.

Dat wat u angst noemt, dat wat u woede noemt, dat wat u schaamte noemt, dat wat u eenheid noemt, dat wat u heelheid noemt, dat wat u bron noemt, dat wat u God noemt, daar bent u allen aan toe maar in wezen nog niet aan toe vanuit uw persoonlijkheid omdat u vanuit uw persoonlijke eenling deze gebieden nooit en te nimmer zult kunnen betreden omdat uw licht als één ding of als persoonlijkheid onvoldoende is.
Dan zult u steeds blijven dralen, dan zult u steeds blijven ronddraaien binnen dezelfde frequentie omdat u onvoldoende licht hebt om dit immense gebied dat in wezen zielengebieden zijn, te betreden.

Derhalve is elke persoonlijke boodschap in wezen een collectieve boodschap. Een boodschap van het ter harte nemen van het moment van nu waarin langzamerhand nodig is dat u allen tegelijk dezelfde gebieden leert liefhebben om uiteindelijk in de onvoorwaardelijke liefde (dat wat u bent, daar waar het spel om begonnen is) plaats te kunnen nemen, zowel als in God- als in mens-zijn.”

DEZE TEKST IS GECHANNELD