Moederziel alleen

“Moederziel-alleen, mijn geliefden, veroorzaakt de grootste pijn op uw aarde omdat dit gebied in uw eentje niet te bezielen is alleen te redden.
U probeert te redden wat er te redden is edoch gaat u allen steeds keer op keer reddeloos verloren ten onder omdat moederziel-alleen een gigantisch gebied is wat op zielenpijn rust.

U doet allen zo verschrikkelijk uw best om goed te doen edoch keert u steeds opnieuw steeds weer terug van uw schreden omdat goeddoen niets blijkt te beklijven. Omdat goeddoen in wezen net zo op pijn gebaseerd is als niet-goeddoen.

Moederziel alleen, mijn geliefden, is het grootste gebied ooit, is in wezen het grootste gebied ooit wat een enorme angst op uw wereld veroorzaakt.
Als u dit enorme gebied gezamenlijk zoudt durven betreden dan zoudt u zien dat in wezen elke schepping op uw aarde, met klem noemen wij: elke schepping op uw aarde of u zich nu nou vastklampt of u nou goede doelen dient of dat u zichzelf in vieren deelt om uzelf weg te geven of dat u alles wenst te nemen, er is geen verschil. Het verschil is dat het anders oogt op uw aarde maar in wezen is er geen verschil omdat elke schepping van mens-zijn gebaseerd is op de immense zielenpijn van de afscheiding.

De ogenschijnlijke afscheiding tussen dat wat u bent, God-zijn en dat wat u tijdelijk bent, mens-zijn. Als u beide zijden wenst te bezielen, als u beide zijden wenst te verbinden dan is het een noodzaak voor het spel dat leven op aarde heet dat u alles maar dan ook alles wenst toe te treden met open vizier. Om zo door deze ervaring te kunnen gaan ervaren dat er in wezen op uw wereld geen goed en fout bestaat. Edoch alleen binnen het mens-zijn een immense pijn, een immense zielenpijn van “God, waarom heeft Gij mij verlaten?”

Als u dit durft te ontvangen, als u dit durft te gaan voelen binnen de gezamenlijkheid zonder elkaar wederom aan te spreken of aan te vallen maar gewoon te zijn binnen deze frequentie van het diepste lijden van mens-zijn dan, ja dan zult u gaan ervaren dat u in wezen niet alleen bent omdat ieder mensenkind lijdt aan hetzelfde, aan het verliezen ooit van de verbinding tussen God- en mens-zijn. Dat wat een noodzaak was binnen het spel dat leven op aarde heet.
Want als er geen afscheiding was hoe zou u dan ooit de verbinding kunnen gaan voelen?

Zoals als u oorlog durft te voelen u de vrede gaat ervaren. Als u woede durft te voelen u de stilte gaat ervaren. Als u alleen durft te voelen u de verbinding gaat ervaren.
Wij danken u.

Aanwezig zijn binnen al dat is, zal u verlossen van uw lijden, mijn geliefden.”

Moederziel alleen

DEZE TEKST IS GECHANNELD