Bezielen

“Bezielen, mijn geliefden, wat is dat?

Dat is eigenlijk volledig aanwezig durven zijn binnen dat wat wij mens noemen en binnen dat wat wij God noemen, de bron, de eenheid, daar waar alles naar toe gaat en alles uit is ontstaan: het niets, het alles en alles daar tussenin.

Dat wenst u niet te ervaren, mijn geliefden. U wilt niet-zijn in plaats van wel-zijn omdat het u angst inboezemt om zowel het goddelijke van uzelf als het menselijke van uzelf te durven ervaren.

Daartoe nodigt bezielen u uit, om binnen de 108 frequenties van welzijn plaats te gaan nemen om zo te durven gaan voelen dat wat u bent, zowel mens als God. Zodat God zichzelf zal ervaren in de menselijk vorm en de mens zichzelf zal ervaren in de goddelijkheid, dat wat uw ware wezen is edoch nooit ervaren zal kunnen gaan worden als u niet vol-ledig plaats neemt in beide facetten van het mens zijn. Zowel in angst als in liefde, in wanhoop als in hoop, in eenheid als in alleen en ga zo maar door.

De 108 frequenties waar Maitreya over sprak, die van de dood en de wedergeboorte.

Durf te sterven in uw menselijkheid. Durf te sterven in uw goddelijkheid. Zodat één kan worden, zodat eindelijk één kan worden dat wat u bent: al-een mijn geliefden, één mens-zijn, één God-zijn, God in de mens zijn, mens in de God zijn zodat eindelijk, eindelijk het lijden op uw aarde zal stoppen omdat u durft te gaan leiden (met e.i.). Zodat u eindelijk, eindelijk het gouden ei van uzelf zult vinden doordat u in elke frequentie uw aanwezigheid durft te brengen en zo op deze wijze meester wordt over elke frequentie die u uzelf toedicht.

In wezen bent u niets, in wezen bent u alles.
Dit al te ervaren is een noodzaak binnen het spel dat leven op aarde heet om u door te brengen naar de volgende incarnatie. De incarnatie van het Christusbewustzijn is een incarnatie van het veertiende leven.
Het veertiende leven is het leven van het bezielen van onvoorwaardelijkheid.
De onvoorwaardelijke liefde voor al dat is. Dat zal alleen bereikt worden als u durft te zijn, durft te reiken binnen elke frequentie dat wat u eigenlijk niet bent. Want u bent geen delen, u bent één geheel. U zult echter alleen het geheel ervaren als u binnen elk deel durft plaats te nemen zowel van mens-zijn als van God-zijn.

Deze 108 kaarten, deze 108 gebieden zullen u daarbij helpen omdat het Gods onmogelijk is om in uw eentje elke frequentie te bezielen omdat u in wezen één geheel bent.
Edoch, zonder het delen van het geheel zoudt u nooit en te nimmer uw eigenheid kunnen ervaren.

Wij danken u zeer voor de hoge moed om in de deling uw aanwezigheid te brengen zodat geheeld kan gaan worden dat wat u waarlijk bent.
Zonder mens geen God, zonder God geen menservaring.Wij danken u.”

DEZE TEKST IS GECHANNELD