Bezieldagen

Op een bezieldag zitten we als deelnemers in een kring. De dag begint met de talkingstick: ieder die wil, pakt de stick ten teken dat je iets wilt delen in de gezamelijkheid. Zo ontstaat  het magische midden waar alle individuele ikken samen komen in één punt van wij-zijn en waar alles mag bestaan.

Vervolgens bezielen we één van de 108 kaarten van het scheppingsverhaal van de duale gevoelsgebieden zoals b.v. de angstige, de zekere, de optimist, de schaamtevolle. Eén van de deelnemers draait een kaart om, laat die de anderen zien en legt de kaart in het midden. Er ontstaat een kakofonie waarin ieder hardop zijn of haar associaties, beelden en gevoelens met deze kaart, ook weer naar het midden toe, benoemt. Na een half uur, soms anderhalf uur wordt het stil en kan ieder bijkomen van deze soms heftige diepgaande ervaringen. Er is nu iets ontstaan door het gezamelijk betreden van deze gevoelsgebieden wat moeilijk uit te leggen is. Door binnen de gezamelijkheid ieders individuele duister te belichten, ontstaat in het midden een gigantisch licht. Dit Elfde Licht kaatst terug op ieders individuele creatie en brengt zo als een wegwijzer een volkomen nieuw meer omvattend inzicht. De dag wordt afgesloten met een channel die als het ware de ervaringen samenvat en in een groter perspectief plaatst.

Magisch midden

we zitten in een kring

om beurten deelt ieder zijn verhaal

in heilige ontvangenis

ontstaat langzaam

magisch midden

een kom van welkom

waar

niets wordt buitengesloten

niemand wordt veroordeeld

alles mag bestaan

waar

alle ikken in wij samenkomen

niets gek is

de dolende wordt geëerd

de magie heerst

waar

heling geneest

god en ik samenvallen

het werkelijk weten vanzelf ontstaat

kosmisch vuur van gouden gloed betovert

waar de wond het wonder wordt

bedwelming – verwondering

verheldering – kruispunt

van magisch midden

samenkomst en samensmelting

niets hoeft te veranderen

 

Enkele reacties van deelnemers.

“Ik heb nog nooit zoiets moois/aparts/diepgaands meegemaakt als afgelopen zondag. Het werkt nog diep na. De dag had een geweldige impact op mij. Ik kwam tot hele nieuwe inzichten.”

“Ik voelde hier  vandaag een sfeer van veiligheid en onvoorwaardelijke liefde.”

“Heerlijk om alles wat er in me is te kunnen roepen en uiten.”

“Het was echt een magische dag en daarom zo moeilijk om in woorden te beschrijven. Ondanks al mijn tranen het paradijs op aarde te mogen ervaren.”

“Ik heb mijn diepe pijn laten zien, wat een enorme overwinning was, maar ik ben zo blij dat ik dit heb gedurfd in zo’n goede sfeer van niet oordelen, alles mag er zijn.”

“Alle ikken vormen het wij. Wij vormt een enorme kracht. Alles van een ander zit in mij. Alles van mij zit in een ander.”


Bezieldagen 

Op afspraak. 

Donatie naar eigen inzicht.

aanmelden ( hier klikken)